Kambur Balina

Gerçek bir balina türü olarak oluklu balinagiller ailesinden bir üye olan kambur balina dünya genelinde nesli tükenmemesi için koruma altında yer alan bir canlı türüdür. Vücut yapısı içerisinde beyincik kısmı beynin toplam ağırlığının 5’te 1’i kadar boyut gösteren bu canlı, diğer dişsiz balina türlerine göre çok yüksek bir fark göstermez.

Özellikle deniz hayatında doğal olarak görülen bir konu kapsamında kambur balina birçok farklı canlının korunması konusunda vahşi hayvanlara karşı olan bir yapı gösterir. Örneğin, daha önce okyanusta fokları korumak için katil balinalara karşı saldırı gerçekleştirdiği dahi görülmüştür. Yine daha önce bir katil balina sürüsü mavi balina yavrularına saldırırken, onu koruma gibi bir görev dahi gerçekleştirilmiştir.

Kambur Balina Türünün Fiziksel Özellikleri

kambur-balinaFiziksel yapısı gereği yaklaşık olarak 15 metre gibi bir ortalama boy gösteren kambur balina 30-40 ton gibi ağırlıklara kadar ulaşabilir. Ancak bu tür içerisinde dişi cinsiyeti olan hayvanlar erkeklere göre çok daha iri bir yapı gösterir. Dünya üzerinde bu özelliğe sahip memeliler arasında çok nadir bir fiziksel özellikleri bulunur. Olağanüstü bir yaşa ulaşmış ve en büyük boyutlara erişen bir balina 19 metre gibi bir uzunluk ve yaklaşık 58 ton ağırlık oluşturabilir.

Koku alma duyusu çok endişeli bir durum olan yani neredeyse olmayan kambur balina gözleri çok küçüktür ve su basıncına rahatlıkla dayanabilir. Bu balina türünde en önemli ayırt edici özellik, dış yapısıdır. Yani yüzgeç büyüklüğü kuyruğunun rengi, dorsal yüzgeç şekli gibi noktalar onu diğer binalardan ayıran bir yapı gösterir. Çok uzun yüzgeçlerinin kenar kısımlarında yumrular bulunur ve genellikle beyaz yüzgeçlere sahiplerdir. Kuyrukları ise çok kolay bir şekilde gri ve beyaz renkleri ve üzerinde bulunan desenleri ile ayırt edilebilir.

Bu balina türünün kambur olarak adlandırılmasındaki temel fiziksel özellik ise dorsal yüzgeç kısımlarının bir üçgen veya kanca şeklinde olmasıdır. Ayrıca bu kısım bir hörgüç şeklinde görüntü oluşturduğundan dolayı kambur balina ismi verilmiştir.

Sırt kısmında yüzgeç bulunan birçok farklı balina türüne göre çok yüksek bir balina yağı yoğunluğu gösterir. Gök balina türü sonrasında yağ oranı ile en yüksek sıralamada yer almaktadır. Yılın farklı zamanlarında iklim koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yağ oranı değişiklik oluşturabilir. Ayrıca psikolojik durum ve yaş durumu gibi noktalar da yağ oranını etkiler.

Çok büyük bir yapıya sahip olmalarına rağmen kambur balina türü akrobatik bir vücut yapısı da gösterir. Kendilerini suyun yüzeyine fırlatırlar ve sonrasında suyu tokatlayarak, sırtüstü suyun içine tekrar düşerler. Deniz içerisinde çok yüksek bir görüntü oluştururlar. Bazen yarım saat gibi bir süre ile şarkı okudukları veya çığlık sesine benzer bir ses çıkardıkları görülmektedir.

Kambur Balina Yaşam Alanı Nasıl Şekillenir?

Yaklaşık 50-60 yıl kadar yaşam ömrü bulunan kambur balina yaz ve kış mevsimine göre farklı özelliklerde denizleri tercih eder. Bu kapsamda yaz mevsimlerinde soğuk kutup sularında yaşamayı tercih ederken, kış mevsimlerinde ise daha sıcak ve ılıman bölgelerde tropikal suları tercih eder. Bu nedenle yaşam alanlarını belirlerken, her mevsim göç gerçekleştirirler. Bu göç sırasında yaklaşık 25 bin kilometre gibi bir mesafe yüzer ve her saat başına 17 kilometre gibi bir hız sağlar.

Kambur Balinaların Coğrafi Yayılışı Nasıl Gerçekleşmiştir?

Dünya genelindeki neredeyse bütün denizlerde görülmekte olan kambur balina özellikle soğuk kutup sularında veya tropikal sularda mevsimsel olarak görülebilir. Bilhassa Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi gibi bölgelerde yaşayan bu tür büyük okyanusta çok yoğun şekilde görülebilir. Coğrafi dağılım olarak Bering denizinde ve Antarktika çevresindeki sularda görülebilirler.

Dünya çapındaki bütün okyanuslarda yer alan kambur balina ancak ana sürüleri ile birlikte Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerinde kalmayı tercih eder. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 80 bin kadar yaşadığı tahmin edilmektedir.

Kambur Balina Beslenme Şekilleri Nasıldır?

balinalarÇok hareketli ve fırsatçı bir canlı olan kambur balina beslenme konusunda aslında çok da değişik bir yapı gösterebilir. Çünkü temel beslenme türü su içerisindeki bitki ve hayvan formları ile planktonlar sayesinde oluşur. Genellikle sürü halinde gezen balık ve canlı türleri ile beslenmeyi tercih edebilirler. Ticari yönden kullanılan ve pahalı olarak bilinen ekonomik değer oluşturan balık sürüleri ile beslenmeyi tercih edebilirler. Genellikle bir sürü halinde yaz boyunca avlanmayı tercih edebilirler.

Büyük okyanusun Kuzey bölgesinde birçok farklı bölgede sıklıkla kambur balina türünün avlandığını görebilirsiniz. Ayrıca bu tür Büyük Okyanus’un Kuzey bölgesinde ve Bering Denizi gibi bölgelerde kum mızrağı ve ringa balığı gibi türler ile beslenmeyi tercih ederler.

Atlas Okyanusu’nun Kuzey bölgesinde yaşayan kambur balina ise genellikle %95 olarak balık ile beslenir. Cape Cod ya da Grönland gibi bölgelerde yaşamakta olan tür ise ringa balığı veya pollachius pollachius gibi bir tür ile beslenmeyi tercih eder. Ayrıca Avustralya ve Antarktika gibi bölgelerde yaşayan tür ise kril ile beslenme gerçekleştirir.

Temel olarak beslenme alışkanlıkları arasında besinin önce ağza alınması ve su ile beraber yutulması yer alır. Sonrasında su ile ağzı alınan bu besin su sayesinde sıkıştırılır ve sıkıştırma etkisiyle besin balina plakları tarafından yakalanarak, mideye gönderilecek şekilde yutulur.

Genellikle kambur balina türü 5 farklı beslenme davranışı gösterir. Bu davranışların ilki olarak okyanus üzerinde bulunur ve sonrasında bir çember etrafında yüzerek karışık bir davranış gösterirler. Bu gibi dönemlerde kuyrukları sayesinde suya vururlar ve suyun üstünde bir köpük çemberi oluştururlar. Bu köpük çemberi içerisinde av kafa karışıklığı yaşadığı için suyun altına dalar ve ağzı açık bir şekilde çember hizasından su yüzeyine doğru tekrar çıkış gerçekleştirirler.

Beslenme Detayları

Farklı bir beslenme davranışı olarak kambur balina saldırı tarzında da avlanma gösterebilir. Görmüş olduğu plankton veya balık sürülerinin iç kısmına doğru dikey ya da eğik bir şekilde saldırı gerçekleştirir. Bu sayede besinin çok fazla olduğu zamanlarda beslenmeyi genellikle tercih eder. Bazen lateral veya ters dönme gibi hareketler aracılığı ile saldırı gerçekleştirebilirler.

Bazı türler ise hava kabarcığı davranışı adı verilen bir davranış gösterirler. Suyun altında soluk vermeleri sayesinde hava kabarcığı bulutları ortaya çıkarır ve bu kabarcıklar bir araya geldiğinde bir küme halinde kütle oluştur. Bu süre içerisinde av hayvanları istenilen şekilde toplanır ve genellikle su altında beslenme gerçekleştirilir. Yavaş yavaş hava kabarcığı kümelerinin içerisinden suyun yüzeyine doğru yükselen kambur balina soluk alıp verme işlemleri ile beslenme işlemi gerçekleştirir. Bu sayede daha kolay bir şekilde bulunabilir veya hareketsiz hale getirilebilir.

Farklı bir avlanma biçimi olarak kuyruklarını suya vurmaları sayesinde suyun içinde kamçı gibi bir hareket gerçekleştirirler. Aynı sırada geniş bir çember şeklinde yüzme hareketini de sürdürürler. Bu sayede bir burgaç oluşturur ve burgacın merkezinde alınacak hayvan toplanma şekli gösterir.

Son bir davranış biçimi olarak kambur balina kuyruğunu su içerisine daldırır ve bu sırada aslında bir vurma işlemi gerçekleştirir. Bununla birlikte dalış gerçekleştiren balina, keskin bir dönüş yapar ve yuvarlanma hareketi ile burgu oluşturur. Bu burgu sayesinde su içerisinde hareket oluşturarak, yavaşça yiyeceklere saldıracak bir şekilde kendine ortam hazırlar.

Bankalar bazen tüm bu davranışların bazılarını veya hepsini bir araya getirerek, kuyruk vurma ve kabarcık oluşturma davranışları sayesinde daha fazla avın bir araya toplanmasına sağlayabilir. Bazen ise sütten kesilmiş hayvanlar kuyruk vurma davranışını göstererek veya sadece kabarcık çıkararak avlanmayı tercih ederler.

Kambur Balinalarda Üreme Şekli Nasıldır?

kambur-balinaÇok eşli şekilde üreme gösteren ve çiftleşme sağlayan kambur balina farklı eşler ile bir araya gelebilir. Aslında bu yaklaşım erkeklerin cinsel dürtüleri ve farklı dişileri elde etmek için birbirleri ile saldırganca yarışmaları sayesinde anlaşılabilir. Aile içerisinde erkek herhangi bir ebeveyn sorumluluğu göstermez. Memelilere özgü şekilde bir üreme tabiatı gösteren balinalar, tipik bir şekilde çiftleşme ve üreme gösterirler. Üreme için doğru mevsim kış mevsimi olarak görülür ve bu zamanlarda tropikal sularda üreme gerçekleştirmeyi seçerler.

Çiftleşme dönemi öncesinde erkek ve dişi bireyler paralel bir şekilde yüzmeyi tercih ederler. Bu sırada fiziksel olarak çok değişik bir hareket sergiler ve aynı anda yuvarlanır, yüzgeç ve kuyruklarını suya vurarak birbirlerinin dikkatini çekmeye çalışırlar. Sonrasında su içine dalar ve ondan sonra temas halinde çiftleşme gerçekleştirirler.

Kambur Balinaların Hamilelik Dönemi Nasıl Tamamlanır?

kambur-balinalarin-ozellikleriÇiftleşme sonrasında kambur balina için gebelik yaklaşık 11-11,5 ay gibi bir süre alır. Bu süre boyunca yaklaşık olarak embriyo her ay 35 santimetre gibi bir büyüme gösterir. Doğum dönemi için genellikle tropikal veya ılıman sular tercih edilir. Yeni doğan yavru yaklaşık 4-5 metre gibi bir uzunlukta olur ve 5 ay boyunca annesi tarafından emzirilir.

Anne sütü çok besleyici bir özelliğe sahip olmakla birlikte içeriğinde yağ, protein, şeker ve su bulundurur. Yavru yaklaşık 5 yaşına geldiğinde, cinsel ergenlik gösterir. Olgunlaşan erkekler artık çiftleşmeye hazır ve yeni bir nesil üremesi için gelişimini tamamlamış bir yapı gösterir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir