Piton Yılanı

piton-yilaniPiton yılanı (phthon) dünya üzerindeki en geniş beden ölçülerine sahip yılanların en bilinenlerindendir. Piton yılanı familyası Omurgalı hayvanlar- sürüngenler- pullu sürüngenler- bolar sınıfındandır.Anakonda yılanı gibi zehirsiz olan piton, anakondadan sonra Dünya’daki en büyük ikinci yılan türüdür.Pitonlar, anakondalar gibi zehirsiz olmaları sebebiyle, avlandıkları zaman avlarını, boğarak öldürürler. Avlarını hareketsiz bırakır ve solunum almalarını engeller. Avlarını, güçlü çene kasları ve salgıladıkları tükürük ile çok kolay yutabilirler.

Ortalama olarak 70 ile 80 yıl civarında hayatlarını sürdüren bu sürüngenlerin erişkin olanlarının 12 kilogram (genellikle burma cinsi) ile 160 kilogram (ağlı cinsi) olabildiği görülmektedir. Hemen hepimizin bildiği ve popüler bir cins olmakla birlikte en uzun ve en iri olma unvanını elinde tutan anakonda yılanından sonraki görülen en uzun yılan türü olarak bilinir.

Bu yılan türleri zehirsizdir ve düşmanını fiziki yapısını kullanarak bertaraf eder.

Pitonların önemsenecek kadar büyük bir çoğunluğu gece karanlığında pusuya yatarak avlanmayı severler.

Piton Yılanlarında Beslenme


Pitonlar iri gövdeli olmalarına ilişkin olarak hareket etmekten çok hoşlanmadıkları gibi yedikleri besinleri de mümkün olduğunca hareket etmeden sindirmeye çalışırlar. Doğadaki kemirgen hayvan türleri, antilop, geyik, domuz, ceylan ve sıralanmış olan bu hayvan türlerine benzer canlıları yutarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Ayrıca bu sürüngenler timsah türündeki hayvanları bile olağan bir şekilde sindirebilirler. Ağaç pitonu türleri ise hepçil yani hem bitkisel hem de hayvansal olarak beslendiği bilinir.

Pitonların Yaşam Alanları


İnsanların ticari faaliyetlerde bulunması ve bu canlılar üzerinden kazanç sağlayabilmeleri adına farklı ülkelere götürmeleri sonucunda hemen hemen dünyanın her tarafında görülebilmektedir. Pitonların doğal olarak yaşamını sürdürdükleri alanlar Avustralya, Asya ve Afrika bölgeleridir. Amerika bölgelerinde bu yılan türünün çok sık rastlanması da ifade ettiğimiz gibi insanların piton yılanlarına olan ilgilerinden dolayı yetiştirmelerinden kaynaklıdır.

Pitonlar, iri cüsselerine ve korkunç görüntülerine rağmen insanlar ile iletişimi olan yılanlardandır. Pitonlar hakkında en çok yanlış bilinen bir bilgi ise her türlü canlı ile beslendiği düşüncesidir. Fakat pitonlar, gerekli olmadıkça memelilerle beslenmezler. Sulak yerlerde yaşamlarını sürdürdükleri için genellikle balıklar ile beslenirler. Hayatlarının büyük bir bölümü bambular arasında, ırmak ve su kenarlarında geçer. Geceleri avlanan pitonların, bir geyiği bile yutabildiği görülmüştür. Avlarına, su kenarlarında tuzak kurarlar ve böylelikle avlanırlar.

Pitonları Üremesi


Yılanın genel tanıtımını yaptığımız sayfada da ifade ettiğimiz gibi piton yılanı da diğer tüm yılanlar gibi yumurta ile üreme gerçekleştirirler. Bu türlerin dişisi erkeklerinden daha büyük olur. Dişilerin araştırmalar sonucu ortalama olarak 50 adet yumurta bıraktığı ve kuluçka süresinin ise 60 ile 90 gün aralığında olduğu bilinir.

Dişi pitonlar, kuluçka dönemi boyunca beslenmezler ve avlanmazlar. Avlanmamalarının en büyük sebebi ise hamilelik sürecinde başına gelebilecek bir kazadandır.  Kuluçka sürecinde yumurtanın içerisindeki yavrularda kabuğu kırabilmek için dişler olduğu ama kuluçkanın gerçekleşmesi ve yavrunun kabuktan çıkmasından bir süre sonra bu dişlerin düştüğü de bilinmektedir.

Piton yılanları yine aynı şekilde yavrularını koruyabilmek adına, yumurtlama dönemlerinde eğer ortama güvenmiyorsa yumurtlamazlar ve yavrularını içlerinde büyütürler. Yavruları, doğurduktan sonra ise doğa ile baş başa bırakırlar. Yavrular, doğuştan avlanma ve yaşama içgüdüsüne sahiptirler.

Bazı Piton Türleri